Οδηγός εξετάσεων, για τη γυναίκα, ανα ηλικία

- 35.
* Ιατρική εξέταση ετησίως από τον οικογενειακό παθολόγο.
* Παπ τεστ κάθε χρόνο, για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
'Οταν χρησιμοποιούνται σύγχρονες υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας μέθοδοι, το Παπ τεστ μπορεί να πραγματοποιείται ανά τριετία.
* Εξέταση για χλαμύδια κάθε χρόνο.
Τα χλαμύδια αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές αιτίες στείρωσης και υπογονιμότητας στη σεξουαλικά ενεργό γυναίκα και επιπλέον συχνά δεν έχουν συμπτώματα.
Η πρώιμη ανίχνευση και εκρίζωσή τους προστατεύει το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας.

35 - 40.
Τις παραπάνω και επιπλέον:
* Μέτρηση σακχάρου, χοληστερόλης, ουρικού οξέος.
Η μέτρηση γίνεται μία φορά και, αναλόγως των αποτελεσμάτων, προγραμματίζεται παύση των μετρήσεων ή νέες μετρήσεις.

40+.
Τις παραπάνω και επιπλέον:
* Μαστογραφία με μαστογράφους χαμηλής έκθεσης σε ακτινοβολία και υψηλής ευκρίνειας, κάθε δύο χρόνια, για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

50+.
Τις παραπάνω και επιπλέον:
* Εξέταση κοπράνων για αιμοσφαιρίνη κάθε χρόνο ή σιγμοειδοσκόπηση κάθε πέντε χρόνια ή κολονοσκόπηση κάθε 10 χρόνια, για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.
* Μέτρηση οστικής μάζας για οστεοπόρωση.
Αναλόγως των αποτελεσμάτων, προγραμματίζεται παύση των μετρήσεων ή περιοδικές νέες μετρήσεις.
Life Positive

Related Posts