Περιστρεφόμενα Σπίτια

Domespace : σπίτια που μπορείτε εύκολα να περιστρέψετε προς ή μακριά από τον ήλιο.
Περιστροφικό σύστημα βοηθά την εξισορρόπηση της θερμοκρασίας μέσα στο σπίτι , μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, και μπορεί να αλλάξει το τοπίο, ανά πάσα στιγμή.....

Related Posts