Πραγματικά εκπληκτική φωτογραφία

Από μόνος του όλος ο πίνακας είναι μοναδικός.
Αλλά θα διαπιστώσετε πως σύροντας το ποντίκι σας επάνω σε καθεμία προσωπικότητα, σας μεταφέρει σε σχετικές πληροφοριακές σελίδες (wikipedia).
Δηλαδή, επιλέγοντας μία από τις απεικονισμένες προσωπικότητες, μεταφέρεστε στην ιστορία της ζωής του.
Είναι ομολογουμένως απίθανο... http://cliptank.com/PeopleofInfluencePainting.htm
μπορείτε να επιλέξετε και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ στην wikipedia 

Related Posts