Οδηγίες χρήσης για μεταφορές με γερανάκι

Ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο με οδηγίες χρήσης για τις μεταφορές με γερανάκι από το κρεβάτι στο κάθισμα και αντιστρόφως. Εάν χρησιμοποιείτε γερανάκι αξίζει να το δείτε. Εάν δεν χρησιμοποιείτε γερανάκι τότε πάλι αξίζει να το δείτε επειδή το γερανάκι απλοποιεί τη ζωή, βελτιώνει την ποιότητα ζωής, διευκολύνει την ανεξαρτητοποίηση και πάνω από όλα συμβάλλει στην μείωση του κόστους ζωής.


Related Posts