Διαφήμιση παγωτού που απαγορεύθηκε


Στην Αγγλία, το πιο πιθανό ήταν οτι θα απαγορευτεί αυτή η διαφήμιση παγωτού του Antonio Federici, γιατί χτυπάει στο θρησκευτικό αίσθημα των πιστών....

Related Posts