"Περί αδυναμίας υπογραφής"

Διαπιστώθηκε η συλλήβδην αναγραφή στα Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας των ενοίκων Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης οι λέξεις "αδυναμία υπογραφής" ή "αγράμματος"
Όμως αυτή η εγγραφή δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα ενώ επιπλέον εμπόδιζε την κοινωνική και επαγγελματική τους επανένταξη.
Μετά από σχετική επισήμανση της Αρχής (Συνήγορος του Πολίτη), η Ελληνική Αστυνομία δέχτηκε ότι "η κακότεχνη ή ανορθόγραφη ή και σχηματική υπογραφή, εφόσον είναι εξατομικεύσιμη πρέπει να γίνεται δεκτή" καθώς και ότι η ένδειξη "αδυναμία υπογραφής" θα τίθεται μόνο όταν είναι απολύτως αδύνατο να υπογράψει ο ενδιαφερόμενος.
Το θέμα αφορά άτομα με βαριά Κινητική Αναπηρία, συνήθως τετραπληγία, που αδυνατούν να υπογράψουν. 

Related Posts